IP Address Menu

IP Address Menu 9.1 Aktualizováno

Chcete zobrazit aktuální adresu IP v panelu nabídek? Chcete zobrazit uživatelské jméno, jméno počítače, adresu IP, masku podsítě a adresu MAC každého z vašich síťových rozhraní najednou? Chcete, aby počítač Mac automaticky odeslal e-mail nebo nahrál...